Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://trafficads.pl (dalej: „Strona Internetowa”).
 2. Administratorem danych osobowych jest PIOLOR Piotr Lorenc z siedzibą w Warszawie ul. Osiedlowa 32/B2, zarejestrowana pod numerem , NIP: 113 282 08 41, REGON 385275313(dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe są zbierane w przypadku:
  a. korzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej,
  Rodzaje przetwarzanych danych to m.in.: imię, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 4. Zebrane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  a. odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  b. realizacji usług oferowanych przez Stronę Internetową,
  c. przesyłania informacji marketingowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
 5. Przekazywanie danych Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem wyłącznie w celu realizacji usług oferowanych przez Stronę Internetową. Administrator zapewnia, że wszyscy odbiorcy danych zobowiązani są do zachowania poufności danych i stosowania odpowiednich środków ochrony danych osobowych.
 6. Prawa użytkownika Użytkownik ma prawo do:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  c. żądania usunięcia danych osobowych,
  d. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  e. wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
  f. przenoszenia danych.
  W celu realizacji powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail biuro@trafficads.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 7. Strona Internetowa używa plików cookies w celu dostosowania zawartości do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
  Każdy użytkownik Strony Internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną wersją Polityki Prywatności.
  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1.01.2024.
 9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail biuro@trafficads.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Scroll to Top